Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/09/07

ČESKO - Nové poštovní známky "Gerrit Dou - Mladá dáma na balkóně"

Dnes - ve středu 7. září 2016 - je vydávána v pořadí již třetí emise nových poštovních známek České republiky. Tentokrát se jedná a společné vydání s další poštovní správou, a sice Lichtenštejnského knížectví. Emise vychází pod názvem "Gerrit Dou - Mladá dáma na balkóně".


Příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 27,00 CZK (katalogové označení 0899) zobrazuje zmíněné dílo nizozemského malíře, které pochází z daru knížete Jana II. z Lichtenštejna předchůdkyni dnešní Národní galerie.


Známka vychází (v přepážkových listech o čtyřech známkách) v ryteckém provedení Mistra Václava Fajta, je tištěna pětibarevným ocelotiskem z plochých desek. Nominální hodnota celého přepážkového listu (katalogové označení 0899 PL) je 108,00 CZK. Současně vychází i obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL).

ČESKO - Nové poštovní známky "Osobnosti: Prof. RNDr. Antonín Holý"

Dnes - ve středu 7. září 2016 - vychází v pořadí již druhá emise příležitostných známek České republiky pod názvem "Osobnosti: Prof. RNDr. Antonín Holý". Jedná se o známku nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0898) a vychází s několikadenním zpožděním k 80. výročí nedožitých narozenin.


Profesor RNDr. Antonín Holý (narodil se 1. září 1936 a zemřel 16. července 2012) byl jedním z nejvýznamnějších československých a českých přírodovědců XX. století a mezi nevědeckou obcí je známý zejména jako autor mnoha léků a patentů.  

Známka vychází v grafickém provedení pana Karla Zemana a je tištěna plnobarevným ofsetem. Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou poštovní známkou - tzv. nálepní list (NL).

ČESKO - Nové poštovní známky "Ochrana přírody - Zoologické zahrady"

Dnes - ve středu 7. září 2016 - vychází další emise příležitostných poštovních známek České republiky, a to pod názvem "Ochrana přírody - Zoologické zahrady". V informacích vydavatele je za tímto názvem ještě uváděna římská číslice "I.", která dává tušit, že se bude jednat o první z více emisí na toto téma.


Jsou vydávány celkem čtyři poštovní známky hodnot 16,00 CZK (primární tarif - standardní dopis do 50 gramů v tuzemsku), 20,00 CZK (primární tarif - dopis hmotnosti od 101 do 500 gramů v tuzemsku), 24,00 CZK (primární tarif - dopis hmotnosti od 501 do 1000 gramů v tuzemsku)  a 27,00 CZK (primární tarif - prioritní dopis do 50 gramů v Evropě)  v aršíkovém provedení. Nominální hodnota celého aršíku je tedy 87,00 CZK.


První ze známek - nominální hodnoty 16,00 CZK (katalogové označení 0894) je věnována zoologické zahradě v Jihlavě a jejím hlavním obrazovým námětem je Levhart sněžný (Panthera uncia).


Druhá ze známek - nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0895) je věnována zoologické zahradě v Olomouci a jejím hlavním obrazovým námětem je Lev berberský (Panthera leo leo), doplňujícím Oryx jihoafrický (Oryx gazella gazella).


Třetí ze známek - nominální hodnoty 24,00 CZK (katalogové označení 0896) je věnována zoologické zahradě ve Dvoře Králové a jejím hlavním obrazovým námětem je Nosorožec dvourohý (Diceros bicornis), doplňujícím Pes hyenový (Lycaon pictus).


Čtvrtá ze známek - nominální hodnoty 27,00 CZK (katalogové označení 0897) je věnována zoologické zahradě v Praze a jejím hlavním obrazovým námětem je Kůň Převalského (Equus przewalskii).

Celý aršík je v grafickém provedení manželů Libuše a Jaromíra Knotkových. Se známkami vychází rovněž obálky prvního dne vydání (FDC), listy s nalepenou poštovní známkou - tzv. nálepní listy (NL) a analogické pohlednice - tzv. cartes maximum (CM).

2016/09/05

ČESKO - Věra Čáslavská (1942-2016)

V úterý 30. srpna 2016 zemřela paní Věra Čáslavská (* 03.05.1942). Žena, kterou máme všichni spojenou s jejími fantastickými výsledky v gymnastice, i jako nejúspěšnější československou olympioničku všech dob.
Právě z důvodu připomenutí jejích největších sportovních úspěchů bude zítra - v úterý 6. září 2016 - vydána zapsaným spolkem NEWSPHILA sada tří příležitostných poštovních dopisnic.


První - s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK - standardní výplatné v tuzemsku) vzoru "Poštovní trubka" - je v obrazové části věnována XV. Mistrovství světa ve sportovní gymnastice 1962 Praha, kde paní Věra Čáslavská dosáhla tří medailí: zlaté (přeskok), stříbrné (víceboj) a bronzové (prostná). Název sportovní akce a výsledky jsou doplněny poštovní známkou vydanou k této příležitosti, dále faksimile podpisu a životopisnými daty. 
Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena je 62,00 CZK / kus, objednávka na odkazu zde.


Druhá - s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK - standardní výplatné v tuzemsku) vzoru "Poštovní trubka" - je v obrazové části věnována XVIII. Letním olympijským hrám 1964 Tokio, Japonsko, kde paní Věra Čáslavská dosáhla čtyř medailí: 3x zlaté (víceboj, přeskok, kladina), a stříbrné (družstva). Název sportovní akce a výsledky jsou doplněny poštovní známkou vydanou k této příležitosti, dále faksimile podpisu a životopisnými daty. 
Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena je 62,00 CZK / kus, objednávka na odkazu zde.


Třetí - s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK - standardní výplatné v tuzemsku) vzoru "Poštovní trubka" - je v obrazové části věnována XIX. Letním olympijským hrám 1968 Mexico City, Mexiko, kde paní Věra Čáslavská dosáhla šesti medailí: 4x zlaté (víceboj, bradla, prostná, přeskok), a 2x stříbrné (kladina, družstva). Název sportovní akce a výsledky jsou doplněny poštovní známkou vydanou k této příležitosti, dále faksimile podpisu a životopisnými daty. 
Dopisnice je vydána v limitovaném nákladu 1.000 kusů, prodejní cena je 62,00 CZK / kus, objednávka na odkazu zde.

V případě požadavku na větší množství příležitostných poštovních dopisnic nás kontaktujte (dopisem, e-mailem, telefonicky) na odkazu zde.

2016/08/31

ČESKO (Praha) - Odborná přednáška "Vnitrostátní letecká poštovní přeprava v Československu v letech 1918-2010"



Zítra, ve čtvrtek - 1. září 2016 - se v Praze v rámci dalšího Cyklu odborných přednášek o poštovní historii a současnosti 2016-2017 pořádaného Klubem filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 uskuteční přednáška pana Petra Študenta na téma "Vnitrostátní letecká poštovní přeprava v Československu v letech 1918-2010".


Přednáška, doplněná ukázkami, fotografiemi a scany filatelistického i jiného materiálu se koná v sále "Dřevák", v prvním patře Domu PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), od 16.30 hodin.


Jak je již dobrou tradicí, jsou srdečně zváni všichni zájemci o filatelii a poštovní historii, a to jak členové, tak i nečlenové Svazu českých filatelistů. Využijte i Vy možnost zjistit něco víc o filatelii, sbírání známek a poštovní historii...

2016/08/26

ČESKO - Vyjdou nové vlastní známky

V pondělí - 29. srpna 2016 - vyjde další emise vlastních známek, tentokrát v provedení známkového sešitku (ZS) pod názvem "Hasičský záchranný sbor České republiky 2001-2016".


Známkový sešitek bude obsahovat celkem osm poštovních známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK), celková nominální hodnota známkového sešitku bude 128,00 CZK


Námětem poštovních známek je požární zásahová technika Hasičského záchranného sboru ČR v grafickém provedení pana Petra Ptáčka.



2016/07/28

OSN - Světové dědictví (Česká republika)

Jak jsme již na stránkách našeho blogu informovali v článcích dne 30.06. a 01.07., poštovní správa Organizace spojených národů (OSN) vydá ve čtvrtek 8. září 2016 emisi šesti příležitostných poštovních známek věnovanou Světovému dědictví UNESCO - a to památkám České republiky.


První dvě poštovní známky jsou vydávány pro potřebu poštovní správy OSN v New Yorku, proto mají nominální hodnoty v amerických dolarech (USD).


První známka emise má nominální hodnotu 0,47 USD, jejím námětem je Praha, fotografie zachycuje řeku Vltavu a pohled na pražské mosty (včetně Karlova) a část Starého Města. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1992.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 110.000 kusů známek, tedy pouze 5.500 kusů PL. 


Druhá známka emise má nominální hodnotu 1,15 USD, jejím námětem je Olomouc, fotografie zachycuje Horní náměstí s radnicí a Sloupem Nejsvětější trojice. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 2000.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 110.000 kusů známek, tedy pouze 5.500 kusů PL. 


Druhé dvě poštovní známky jsou vydávány pro potřebu poštovní správy OSN v Ženevě, proto mají nominální hodnoty ve švýcarských francích (CHF).


Třetí známka emise má nominální hodnotu 1,00 CHF, jejím námětem je Kroměříž, fotografie zachycuje pohled na část zámeckých zahrad. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1998.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 90.000 kusů známek, tedy pouze 4.500 kusů PL. 


Čtvrtá známka emise má nominální hodnotu 1,50 CHF, jejím námětem je Lednicko-Valtický areál, fotografie zachycuje pohled na část zámku. Do Světového dědictví byl zapsán v roce 1996.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 90.000 kusů známek, tedy pouze 4.500 kusů PL. 


Třetí dvě poštovní známky jsou vydávány pro potřebu poštovní správy OSN ve Vídni, proto mají nominální hodnoty v eurech (EUR).


Pátá známka emise má nominální hodnotu 0,68 EUR, jejím námětem je Kutná Hora, fotografie zachycuje pohled na střed města s dominantou - chrámem svaté Barbory. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1995.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 100.000 kusů známek, tedy pouze 5.000 kusů PL.


Šestá známka emise má nominální hodnotu 1,70 EUR, jejím námětem je Český Krumlov, fotografie zachycuje pohled přes město na zámecký komplex Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1992.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 100.000 kusů známek, tedy pouze 5.000 kusů PL.


Archové vydání (PL) známek je tištěno ofsetem v tiskárně Cartor Security Printing ve Francii, okraje listů jsou doplněny logem UNESCO a OSN.


Kromě archů (PL) budou vydány i tři známkové sešitky (ZS), pro každou měnu zvlášť, které budou obsahovat i "malé" tiskové listy vždy po čtyřech známkách doplněné drobnou kresbou v levé části.

Titulní strana ZS (New York)
Titulní strana ZS (Ženeva)
Titulní strana ZS (Vídeň)

Celkový připravovaný náklad známkových sešitků (ZS) zatím nebyl vydavatelem (poštovní správou OSN) oznámen.

Dalším sběratelským materiálem, který je tradičně vydáván budou obálky prvního dne vydání (FDC). V každém místě (New York, Ženeva, Vídeň) bude používáno jedno příležitostné poštovní razítko prvního dne vydání. Obálky (FDC) budou vydány ve třech variantách. 

Příležitostné razítko FDC (New York)
Příležitostné razítko FDC (Ženeva)
Příležitostné razítko FDC (Vídeň)

Obálky prvního dne vydání (FDC) s jednou vylepenou známkou (varianta A), jejich celkový počet je šest kusů. 


Obálky prvního dne vydání (FDC) se dvěma vylepenými známkami (varianta B), jejich celkový počet jsou tři kusy.


Obálka prvního dne vydání (FDC) vydaná ve spolupráci s poštovní správou České republiky (varianta C), kde bude vylepeno všech šest známek vydaných OSN a dvě známky vydané v České republice (nominálních hodnot 16,00 CZK a 27,00 CZK), které budou "znehodnoceny" českými razítky prvního dne vydání.


Všechny tyto materiály by měly být k dispozici pro zájemce na stánku poštovní správy OSN umístěném na pražském veletrhu Sběratel v den vydání, tedy ve čtvrtek 8. září 2016.

2016/07/22

ČESKO - Padesát nových vlastních známek

Dnes - v pátek 22. července 2016 - vychází další nové "vlastní" známky České pošty. Tentokrát se jedná o dvě archové vydání kruhových známek nominálních hodnot "A" a "Z" (celkem padesáti různých námětů) pod názvem "1. letní Olympijský park RIO - LIPNO 2016".


První tiskový list (A) vychází v nákladu 5.000 kusů, obsahuje dvacet kusů známek nominální hodnoty "A" a pět kusů známek nominální hodnoty "Z". Celková nominální hodnota poštovních známek je 480,00 CZK


Druhý tiskový list (B) vychází v nákladu 5.000 kusů, obsahuje dvacet kusů známek nominální hodnoty "A" a pět kusů známek nominální hodnoty "Z". Celková nominální hodnota poštovních známek je 480,00 CZK

2016/07/13

Nástěnný kalendář 2017 "Pozdravy z velké války"

Náš zapsaný spolek NEWSPHILA připravil pro všechny sběratele poštovní historie, sběratele pohlednic a zájemce o vojenskou historii mimořádnou a ojedinělou "lahůdku" - nástěnný kalendář na rok 2017.


A proč tolik superlativů? Protože vznik a následný vzhled tohoto kalendáře způsobily mimořádné okolnosti. Ale pěkně popořádku. 


Na konci roku 1916 si Toník (voják c. k. rakousko-uherské armády) zakoupil sadu dvanácti pohlednic - tzv. měsíčků (na každý měsíc v roce jednu) - vydaných pražským nakladatelstvím František Topič. Výstavný dům tohoto podniku se dodnes nachází na Národní třídě v Praze. Kromě knih, plakátů a grafických listů realizovalo též vydávání pohlednic.


Jedním z autorů tohoto nakladatelství byl i akademický malíř Jan Dědina (1870-1955), který po svém návratu z Francie (na základě císařské amnestie v roce 1909) připravil sadu dvanácti motivů pro pohlednice - obrazů žen - pro jednotlivé kalendářní měsíce roku.


Voják Toník, příjmení je dodnes neznámé, jednotlivé dopisnice zasílal vždy na konci měsíce své dívce Růže. Její jméno známe z adresy - "Růža Vaňková", Žernov č. 70, poštovní úřad Česká Skalice, Čechy. Obec Žernov se dodnes nachází v těsném sousedství dnešního Babiččina údolí, napůl cesty mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem.


Toník své dívce Růže psal pravidelně a sdělení psaná roku 1917 na druhé straně Dědinových měsíců nám dodnes dávají poznat atmosféru "velké války" očima jejích přímých účastníků...
Jak jejich příběh skončil nám pohlednice neprozradí. Vzhledem k jejich téměř dokonalému stavu zachovalosti můžeme předpokládat, že celý soubor byl velmi pečlivě uschováván jako rodinná památka. A to až do devadesátých let minulého století, kdy byl nabídnut k prodeji v jedné tuzemské aukci.


Nástěnný kalendář je formátu 470 x 320 mm. Každý měsíc obsahuje - kromě českého kalendáře - příslušnou obrazovou část pohlednice v provedení Mistra Jana Dědiny, a její textovou část se zajímavým sdělením - příběhem vojáka Toníka. 


Kalendář vyjde po prázdninách v limitovaném nákladu, již nyní je možno si jej objednat přímo v našem e-shopu na odkazu zde.

Nejste přátelé objednání přes internetové obchody? Nevadí, můžete si objednat písemnou formou na adrese našeho zapsaného spolku:

NEWSPHILA z.s.
Sedláčkova 209/16
301 00  PLZEŇ 1


... a vytvoříte tak další filatelistickou celistvost.

Nový nástěnný kalendář 2017 objednávejte na e-mailové adrese: 

Cena nástěnného kalendáře 2017 je celkem 799,00 CZK, poštovné a balné není účtováno. Je zasílán v protinárazové krabici (tubusu), zásilka je vždy frankována příležitostnými či výplatními poštovními známkami České republiky. 

2016/07/01

ČESKO - Dvě nové známky v emisním plánu

Poštovní správa České republiky vydá v letošním roce dvě příležitostné poštovní známky, které byly do emisního plánu zařazeny dodatečně, na základě vydání emise "WORLD HERITAGE — CZECH REPUBLIC (UNESCO)" poštovní správou Spojených národů (OSN).

Emise "Světové dědictví (vydání na společné téma)" vyjde ve středu 7. září 2016 (den před vydáním OSN) a bude obsahovat dvě příležitostné poštovní známky.  

Lednicko-valtický areál. Shora: Zámek Lednice, Rendez-vous, Minaret, Apolonův chrám, Kolonáda na Reisně, Svatý Hubert, Tři grácie. Autor fotografií: Martin Vavřík, zdroj: wikipedie.

První - nominální hodnoty 16,00 CZK (tuzemské výplatné, standardní dopis do 50 gramů) - s námětem Lednicko-valtického areálu, druhá - nominální hodnoty 27.00 CZK (výplatné do zahraničí - obyčejná zásilka do 50 gramů, do Evropy prioritně, do Zámoří ekonomicky) - s námětem Prahy. 

Pohled ze staroměstské věže na Malou Stranu a Hradčany. Autor fotografií: Escet Co., Ltd., zdroj: wikipedie.

Obě poštovní známky budou tištěny ofsetem, ke každé bude vydána i obálka prvního dne vydání (FDC).

2016/06/30

OSN - Světové dědictví a Česká republika

Jak vyplývá z bulletinu číslo 118 poštovní správy Spojených národů (OSN), je připravována k vydání emise poštovních známek, která má přímou souvislost s Českou republikou.


Na čtvrtek 8. září 2016 je naplánováno vydání emise "Světové dědictví - Česká republika (UNESCO)", která bude obsahovat celkem šest známek. Vzhledem k tomu, že poštovní správa Spojených národů funguje na třech místech (Ženeva, New York a Vídeň), používá i tři různé nominální měny. Pro každé místo budou vydány dvě poštovní známky.


První dvě známky mají nominální hodnoty 0,47 USD a 1,15 USD (úřadovna OSN New York - USA), druhé dvě 1,00 CHF a 2,00 CHF (úřadovna OSN Ženeva - Švýcarsko), a poslední dvě 0,68 EUR a 1,70 EUR (úřadovna OSN Vídeň - Rakousko). 

Každá známka vyjde v přepážkovém listu (PL), který bude obsahovat dvacet známek. Současně bude vydán i speciální známkový sešitek (ZS). Dobrou zprávou pro všechny zájemce z České republiky je skutečnost, že v den vydání budou poštovní známky k dispozici na stánku poštovní správy OSN, který bude možné najít na pražském veletrhu Sběratel.