Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/08/26

ČESKO - Vyjdou nové vlastní známky

V pondělí - 29. srpna 2016 - vyjde další emise vlastních známek, tentokrát v provedení známkového sešitku (ZS) pod názvem "Hasičský záchranný sbor České republiky 2001-2016".


Známkový sešitek bude obsahovat celkem osm poštovních známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK), celková nominální hodnota známkového sešitku bude 128,00 CZK


Námětem poštovních známek je požární zásahová technika Hasičského záchranného sboru ČR v grafickém provedení pana Petra Ptáčka.2016/07/28

OSN - Světové dědictví (Česká republika)

Jak jsme již na stránkách našeho blogu informovali v článcích dne 30.06. a 01.07., poštovní správa Organizace spojených národů (OSN) vydá ve čtvrtek 8. září 2016 emisi šesti příležitostných poštovních známek věnovanou Světovému dědictví UNESCO - a to památkám České republiky.


První dvě poštovní známky jsou vydávány pro potřebu poštovní správy OSN v New Yorku, proto mají nominální hodnoty v amerických dolarech (USD).


První známka emise má nominální hodnotu 0,47 USD, jejím námětem je Praha, fotografie zachycuje řeku Vltavu a pohled na pražské mosty (včetně Karlova) a část Starého Města. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1992.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 110.000 kusů známek, tedy pouze 5.500 kusů PL. 


Druhá známka emise má nominální hodnotu 1,15 USD, jejím námětem je Olomouc, fotografie zachycuje Horní náměstí s radnicí a Sloupem Nejsvětější trojice. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 2000.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 110.000 kusů známek, tedy pouze 5.500 kusů PL. 


Druhé dvě poštovní známky jsou vydávány pro potřebu poštovní správy OSN v Ženevě, proto mají nominální hodnoty ve švýcarských francích (CHF).


Třetí známka emise má nominální hodnotu 1,00 CHF, jejím námětem je Kroměříž, fotografie zachycuje pohled na část zámeckých zahrad. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1998.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 90.000 kusů známek, tedy pouze 4.500 kusů PL. 


Čtvrtá známka emise má nominální hodnotu 1,50 CHF, jejím námětem je Lednicko-Valtický areál, fotografie zachycuje pohled na část zámku. Do Světového dědictví byl zapsán v roce 1996.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 90.000 kusů známek, tedy pouze 4.500 kusů PL. 


Třetí dvě poštovní známky jsou vydávány pro potřebu poštovní správy OSN ve Vídni, proto mají nominální hodnoty v eurech (EUR).


Pátá známka emise má nominální hodnotu 0,68 EUR, jejím námětem je Kutná Hora, fotografie zachycuje pohled na střed města s dominantou - chrámem svaté Barbory. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1995.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 100.000 kusů známek, tedy pouze 5.000 kusů PL.


Šestá známka emise má nominální hodnotu 1,70 EUR, jejím námětem je Český Krumlov, fotografie zachycuje pohled přes město na zámecký komplex Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1992.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 100.000 kusů známek, tedy pouze 5.000 kusů PL.


Archové vydání (PL) známek je tištěno ofsetem v tiskárně Cartor Security Printing ve Francii, okraje listů jsou doplněny logem UNESCO a OSN.


Kromě archů (PL) budou vydány i tři známkové sešitky (ZS), pro každou měnu zvlášť, které budou obsahovat i "malé" tiskové listy vždy po čtyřech známkách doplněné drobnou kresbou v levé části.

Titulní strana ZS (New York)
Titulní strana ZS (Ženeva)
Titulní strana ZS (Vídeň)

Celkový připravovaný náklad známkových sešitků (ZS) zatím nebyl vydavatelem (poštovní správou OSN) oznámen.

Dalším sběratelským materiálem, který je tradičně vydáván budou obálky prvního dne vydání (FDC). V každém místě (New York, Ženeva, Vídeň) bude používáno jedno příležitostné poštovní razítko prvního dne vydání. Obálky (FDC) budou vydány ve třech variantách. 

Příležitostné razítko FDC (New York)
Příležitostné razítko FDC (Ženeva)
Příležitostné razítko FDC (Vídeň)

Obálky prvního dne vydání (FDC) s jednou vylepenou známkou (varianta A), jejich celkový počet je šest kusů. 


Obálky prvního dne vydání (FDC) se dvěma vylepenými známkami (varianta B), jejich celkový počet jsou tři kusy.


Obálka prvního dne vydání (FDC) vydaná ve spolupráci s poštovní správou České republiky (varianta C), kde bude vylepeno všech šest známek vydaných OSN a dvě známky vydané v České republice (nominálních hodnot 16,00 CZK a 27,00 CZK), které budou "znehodnoceny" českými razítky prvního dne vydání.


Všechny tyto materiály by měly být k dispozici pro zájemce na stánku poštovní správy OSN umístěném na pražském veletrhu Sběratel v den vydání, tedy ve čtvrtek 8. září 2016.

2016/07/22

ČESKO - Padesát nových vlastních známek

Dnes - v pátek 22. července 2016 - vychází další nové "vlastní" známky České pošty. Tentokrát se jedná o dvě archové vydání kruhových známek nominálních hodnot "A" a "Z" (celkem padesáti různých námětů) pod názvem "1. letní Olympijský park RIO - LIPNO 2016".


První tiskový list (A) vychází v nákladu 5.000 kusů, obsahuje dvacet kusů známek nominální hodnoty "A" a pět kusů známek nominální hodnoty "Z". Celková nominální hodnota poštovních známek je 480,00 CZK


Druhý tiskový list (B) vychází v nákladu 5.000 kusů, obsahuje dvacet kusů známek nominální hodnoty "A" a pět kusů známek nominální hodnoty "Z". Celková nominální hodnota poštovních známek je 480,00 CZK

2016/07/13

Nástěnný kalendář 2017 "Pozdravy z velké války"

Náš zapsaný spolek NEWSPHILA připravil pro všechny sběratele poštovní historie, sběratele pohlednic a zájemce o vojenskou historii mimořádnou a ojedinělou "lahůdku" - nástěnný kalendář na rok 2017.


A proč tolik superlativů? Protože vznik a následný vzhled tohoto kalendáře způsobily mimořádné okolnosti. Ale pěkně popořádku. 


Na konci roku 1916 si Toník (voják c. k. rakousko-uherské armády) zakoupil sadu dvanácti pohlednic - tzv. měsíčků (na každý měsíc v roce jednu) - vydaných pražským nakladatelstvím František Topič. Výstavný dům tohoto podniku se dodnes nachází na Národní třídě v Praze. Kromě knih, plakátů a grafických listů realizovalo též vydávání pohlednic.


Jedním z autorů tohoto nakladatelství byl i akademický malíř Jan Dědina (1870-1955), který po svém návratu z Francie (na základě císařské amnestie v roce 1909) připravil sadu dvanácti motivů pro pohlednice - obrazů žen - pro jednotlivé kalendářní měsíce roku.


Voják Toník, příjmení je dodnes neznámé, jednotlivé dopisnice zasílal vždy na konci měsíce své dívce Růže. Její jméno známe z adresy - "Růža Vaňková", Žernov č. 70, poštovní úřad Česká Skalice, Čechy. Obec Žernov se dodnes nachází v těsném sousedství dnešního Babiččina údolí, napůl cesty mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem.


Toník své dívce Růže psal pravidelně a sdělení psaná roku 1917 na druhé straně Dědinových měsíců nám dodnes dávají poznat atmosféru "velké války" očima jejích přímých účastníků...
Jak jejich příběh skončil nám pohlednice neprozradí. Vzhledem k jejich téměř dokonalému stavu zachovalosti můžeme předpokládat, že celý soubor byl velmi pečlivě uschováván jako rodinná památka. A to až do devadesátých let minulého století, kdy byl nabídnut k prodeji v jedné tuzemské aukci.


Nástěnný kalendář je formátu 470 x 320 mm. Každý měsíc obsahuje - kromě českého kalendáře - příslušnou obrazovou část pohlednice v provedení Mistra Jana Dědiny, a její textovou část se zajímavým sdělením - příběhem vojáka Toníka. 


Kalendář vyjde po prázdninách v limitovaném nákladu, již nyní je možno si jej objednat přímo v našem e-shopu na odkazu zde.

Nejste přátelé objednání přes internetové obchody? Nevadí, můžete si objednat písemnou formou na adrese našeho zapsaného spolku:

NEWSPHILA z.s.
Sedláčkova 209/16
301 00  PLZEŇ 1


... a vytvoříte tak další filatelistickou celistvost.

Nový nástěnný kalendář 2017 objednávejte na e-mailové adrese: 

Cena nástěnného kalendáře 2017 je celkem 799,00 CZK, poštovné a balné není účtováno. Je zasílán v protinárazové krabici (tubusu), zásilka je vždy frankována příležitostnými či výplatními poštovními známkami České republiky. 

2016/07/01

ČESKO - Dvě nové známky v emisním plánu

Poštovní správa České republiky vydá v letošním roce dvě příležitostné poštovní známky, které byly do emisního plánu zařazeny dodatečně, na základě vydání emise "WORLD HERITAGE — CZECH REPUBLIC (UNESCO)" poštovní správou Spojených národů (OSN).

Emise "Světové dědictví (vydání na společné téma)" vyjde ve středu 7. září 2016 (den před vydáním OSN) a bude obsahovat dvě příležitostné poštovní známky.  

Lednicko-valtický areál. Shora: Zámek Lednice, Rendez-vous, Minaret, Apolonův chrám, Kolonáda na Reisně, Svatý Hubert, Tři grácie. Autor fotografií: Martin Vavřík, zdroj: wikipedie.

První - nominální hodnoty 16,00 CZK (tuzemské výplatné, standardní dopis do 50 gramů) - s námětem Lednicko-valtického areálu, druhá - nominální hodnoty 27.00 CZK (výplatné do zahraničí - obyčejná zásilka do 50 gramů, do Evropy prioritně, do Zámoří ekonomicky) - s námětem Prahy. 

Pohled ze staroměstské věže na Malou Stranu a Hradčany. Autor fotografií: Escet Co., Ltd., zdroj: wikipedie.

Obě poštovní známky budou tištěny ofsetem, ke každé bude vydána i obálka prvního dne vydání (FDC).

2016/06/30

OSN - Světové dědictví a Česká republika

Jak vyplývá z bulletinu číslo 118 poštovní správy Spojených národů (OSN), je připravována k vydání emise poštovních známek, která má přímou souvislost s Českou republikou.


Na čtvrtek 8. září 2016 je naplánováno vydání emise "Světové dědictví - Česká republika (UNESCO)", která bude obsahovat celkem šest známek. Vzhledem k tomu, že poštovní správa Spojených národů funguje na třech místech (Ženeva, New York a Vídeň), používá i tři různé nominální měny. Pro každé místo budou vydány dvě poštovní známky.


První dvě známky mají nominální hodnoty 0,47 USD a 1,15 USD (úřadovna OSN New York - USA), druhé dvě 1,00 CHF a 2,00 CHF (úřadovna OSN Ženeva - Švýcarsko), a poslední dvě 0,68 EUR a 1,70 EUR (úřadovna OSN Vídeň - Rakousko). 

Každá známka vyjde v přepážkovém listu (PL), který bude obsahovat dvacet známek. Současně bude vydán i speciální známkový sešitek (ZS). Dobrou zprávou pro všechny zájemce z České republiky je skutečnost, že v den vydání budou poštovní známky k dispozici na stánku poštovní správy OSN, který bude možné najít na pražském veletrhu Sběratel.

2016/06/17

ČESKO - Vyjdou nové vlastní známky

V pondělí 20. června 2016 budou vydány další vlastní známky České pošty. Objednavatelem je mezinárodní developerská společnost InterCora. Archové vydání bude obsahovat dvacet pět kusů poštovních známek nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v době vydání ekvivalent 16,00 CZK) jednoho obrazového provedení - fotografie Dr. Gunthera Zembsche ze zmíněné společnosti.


Dle mého názoru vrcholem nevkusu vydavatele - státního podniku Česká pošta - je německý text "Eigene Briefmarke der Unternehmensgruppe InterCora anlässlich des bedeutenden Jubiläums von Dr. Gunther Zembsch", který výrazně uvozuje celý tiskový list. Domnívám se, že by bylo vhodnější zvolit - alespoň v případě české ceniny na které je název "ČESKÁ REPUBLIKA" text český. Ten německý v překladu zní "Vlastní poštovní známka skupiny InterCora u příležitosti významného výročí Dr. Gunthere Zembsche". V tomto provedení se nemohu zbavit určité paralely s protektorátní dobou. Na stranu druhou je dobré vědět, kam v honbě za penězi z realizace vlastních známek je ochoten jejich vydavatel zajít.   

2016/06/14

ČESKO - Vyjdou nové vlastní známky

Ve čtvrtek 16. června 2016 budou vydány další vlastní známky České pošty v podobě známkového sešitku (ZS). Emise "180 let pošty Mělník" bude obsahovat osm poštovních známek nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, ekvivalent 16,00 CZK) s různými obrazovými motivy.


Celkový náklad známkových sešitků (ZS) bude 1.900 kusů, nominální hodnota vložených známek je rovna 128,00 CZK.


2016/06/02

ČESKO - Nové veřejné vlastní známky "25. výročí Policie České republiky"

Jak jsme již včera napsali na našem facebooku, ve středu 8. června 2016 vyjde nová emise veřejných "vlastních" známek státního podniku Česká pošta pod názvem "25 let Policie České republiky".


Bude mít podobu známkového sešitku, který obsahuje osm samolepicích poštovních známek nominální hodnoty "A" (tj. dnes ekvivalent 16,00 CZK), tj. výplatného za standardní dopis v tuzemsku do hmotnosti 50 gramů.


Celková hodnota známkového sešitku bude v den vydání 128,00 CZK (8x 16,00 CZK), předpokládaný náklad 30.000 kusů.


Všechny známky jsou graficky řešeny v levé části vertikálně umístěnou nominální hodnotou "A" a názvem státu "ČESKÁ REPUBLIKA" podtrženým mikrotiskovou linkou. Vlastní grafická část samolepicí známky je řešena v modrém obdélníku - v pravé části je umístěn vždy jiný policejní znak či odznak, v levé části vertikálně světle modré letopočty "1991/2016", ve spodní části dvouřádkový text "25 LET" a "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY". V pravém horním rohu známky (v modrém poli) je umístěn letopočet vydání "2016".


První veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn znak Policie České republiky.


Druhá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Všeobecný rozlišovací odznak".


Třetí veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Služba cizinecké policie".


Čtvrtá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Služba kriminální policie a vyšetřování".


Pátá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Služba dopravní policie".


Šestá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Služba pořádkové policie".


Sedmá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn odznak Policie České republiky "Hudba Hradní stráže a Policie České republiky".


Osmá veřejná vlastní známka emise "25 let Policie České republiky" má v pravé části obrazu umístěn znak Policejního prezidia České republiky.

Známkové sešitky budou tištěny v tiskových listech (TL), které obsahují čtyři známkové sešitky (ZS). Celkem takto bude vytištěno 7.500 kusů TL (4x 7.500 = 30.000 kusů ZS). Umístění známkových sešitků na tiskovém listě bude možno rozpoznat podle symbolu vyznačené polohy ZS, který je umístěn uprostřed vnitřní strany (u vytištěných známek), u spodního okraje.


K výročí dvaceti pěti let vzniku Policie České republiky se připravuje ruční příležitostné poštovní razítko, které bude používáno na pražské hlavní poště "110 00 PRAHA 1".